Sebelum Sang Suci Baha'u'llah dipenjarakan, kehidupan-Nya bersama keluarga-Nya bahagia dan gembira. Beliau bersama isteri-Nya Asiyyih Khanum, mempunyai tiga anak yang baik dan sehat: Sang 'Abdu'l Baha yang berumur 8 tahun, Bahiyyih Khanum yang berumur 6 tahun, dan Mirza Mihdi yang berumur 2 tahun. Mereka hidup dengan bahagia di istana mereka yang penuh dengan kasih sayang.