Situs Baha'i

 

 

 

 

 

Ya Tuhan didiklah anak-anak ini. Mereka itu pohon-pohon dalam kebun-Mu, bunga-bunga dalam taman-Mu, bunga-bunga mawar dalam halaman-Mu. Turunkanlah hujan-Mu pada mereka. Pancarkanlah matahari kebenaran pada mereka dengan cinta-Mu. Biarlah hembusan-Mu menyegarkan mereka, sehingga mereka dapat dididik, tumbuh dan berkembang serta nampak seindah-indahnya. Engkaulah Maha Pemberi, Engkaulah Maha Pengasih. __ Abdul Baha’


 

“… dari permulaannya, anak-anak harus mendapatkan pendidikan rohani dan harus diingatkan untuk mengingat Tuhan. Biarlah cinta kepada Tuhan meliputi seluruh wujud terdalam mereka …” __ Abdul Baha’


 

“Ajarkanlah kepada anak-anakmu ayat-ayat yang diwahyukan dari langit keagungan dan kekuasaan, sehingga mereka dapat membaca Loh-Loh dari Yang Maha Pengasih di ruangan Mashriqu’l Adhkar dengan irama yang paling merdu.” __ Baha’u’llah


 

“Di antara pengabdian terbesar yang dapat diberikan oleh manusia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah mendidik dan mengajar anak-anak.”  __ Baha’u’llah


 

“Diwajibkan bagimu agar memelihara mereka dalam cinta kasih sayang Tuhan, dan mendorong mereka ke dalam hal-hal rohani; supaya mereka dapat menghadapkan wajahnya kepada Tuhan, agar kehidupan mereka sesuai peraturan akhlak yang baik dan watak mereka tak dapat ditandingi; supaya mereka memiliki semua sikap dan sifat manusia yang terpuji; agar mendapatkan pengetahuan yang tinggi dari segala ilmu-ilmu; supaya semenjak permulaan kehidupannya mereka menjadi orang-orang rohaniah, penghuni Kerajaan Yang Tinggi, terpikat oleh kemanisan hembusan suci dan akan menerima pendidikan agama dan rohani dari Alam Surgawi.” __Abdul Baha’